უკვე გაცემულია 0
განკუთვნილია 5 000 000 000
მეტი თავისუფლება