სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა

მთავრობის და საპატრიარქოს შეთანხმებაზე გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ.კომენტარები