სიახლეები

ალექსანდრე რაქვიაშვილი

ჩემი მთავარი პოლიტიკური მიზანია დავუბრუნო ადამიანებს თავისუფლება, გამოიყენოს ის ფული, რომელიც მას სურს. ეს ნიშნავს ეროვნული ბანკის ფულის ემისიაზე მონოპოლიის და ლარის, როგორც ერთადერთი ლეგალური ფულის, გაუქმებას. ამის ნაცვლად, ტრანზაქციების განხორციელება ნებადართული უნდა იყოს ნებისმიერ სხვა ვალუტაში, იქნება ეს დოლარი, ევრო თუ ოქროთი გამყარებული ფული. 

რადგან ეროვნული ბანკი, ჩვენი ქვეყნის სიღარიბის მთვარი მიზეზია, მულტისავალუტო სისტემაზე გადასვლა, არა მხოლოდ თავისუფლების დაბრუნების, არამედ სწრაფი გამდიდრების ტოლფასია. 
 

კომენტარები