პროგრესული გადასახადი: სამი ძმის ამბავი

ისტორია უტრირებულია, მაგრამ ნათლად აღწერს, თუ როგორ მუშაობს თანამედროვე მემარცხენეების საოცნებო "პროგრესული გადასახადი"კომენტარები