უნდა დაასუბსიდიროს თუ არა მთავრობამ სულელური სიარული



კომენტარები