უნდა დაასუბსიდიროს თუ არა მთავრობამ სულელური სიარულიკომენტარები