11 ცდიდან გამოიცანით, რისი მინისტრია

პარლამენტში...კომენტარები