ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

გურამი ჭუმბურიძე

412
0₾
ინტრო

 

 

 

 

Fast traslate

 

Icon translate

 

 

 

 

 

 

Fast traslate

 

Icon translate

 

 

 

პირადი პარტიული სია
სახელი GeD და %
ყველა სიახლე