უკვე გაცემულია 0
განკუთვნილია 5 000 000 000
გახდი პარტნიორი

დააფინანსე გირჩი, მიიღე შესაბამისი რაოდენობის GeD-ები და მოხვდი ლიდერბორდში


0
მიიღე თანხის შესაბამისი GeD-ები

ყოველი შემოწირულობის გაკეთების დროს, სისტემა შესაბამის ლარებს გადააკონვერტირებს იმ დღით არსებული კურსით დოლარში და მიღებულ რიცხვი თქვენ დაგერიცხებათ როგორც GeD-ს.

განსაზღვრე შემოწირულობის მიზანი

თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ წინასწარ შექმნილი სიიდან აირჩიოთ სად წავიდეს თქვენს მიერ შემოწირული თანხა (“თარგმანების პროექტისთვის”, “პოლიტიკური სკოლისთვის”, “პროცესისთვის”, "პოლიტიკოსებისთვის" და ა.შ.)

შექმენი ავტომატური გადარიცხვა

პირველ ჯერზე, თქვენ შეგყავთ თქვენი საბანკო ბარათის მონაცემები, ხოლო შემდეგ, შევსებული ფორმის მიხედვით, სისტემა ავტომატურად აკეთებს ტრანზაქციებს შესაბამისი თანხის და პერიოდულობის გათვალისწინებით. მაგალითად ყოველ თვე 50 ლარი.