პროექტები

შერიფები

რატომ ეს პროექტი?გვინდა ცენტრალიზებული პოლიცია დაიშალოს და წესრიგზე და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა გახდეს ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაგვარებელი საკითხი.პროექტის… დეტალურად

იარაღის ლეგალიზაცია

რატომ ეს პროექტი?მესაკუთრეობა ნიშნავს გარკვეული საკუთრების ექსკლუზიურად გამოყენების უფლებას. თითოეული ჩვენგანის მთავარი ექსკლუზიური საკუთრება არის სიცოცხლე. სიცოცხლის … დეტალურად

სასამართლო

რატომ ეს პროექტი?ადამიანებს შორის კონფლიქტების შესამცირებლად და სწრაფად მოსაგვარებლად გვჭირდება სასამართლო.პროექტის მიზანისასამართლოსადმი ნდობის დაბრუნებაკონფლიქტის… დეტალურად