პროექტები

შერიფები

რატომ ეს პროექტი?გვინდა ცენტრალიზებული პოლიცია დაიშალოს და წესრიგზე და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა გახდეს ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაგვარებელი საკითხი.პროექტის… დეტალურად

სასამართლო

რატომ ეს პროექტი?ადამიანებს შორის კონფლიქტების შესამცირებლად და სწრაფად მოსაგვარებლად გვჭირდება სასამართლო.პროექტის მიზანისასამართლოსადმი ნდობის დაბრუნებაკონფლიქტის… დეტალურად

თავისუფალი ბაზარი

„თავისუფალი ბაზარი“ არის ჩემს სტუმრებთან საუბრები პოლიტიკურ თემებზე, სწორის და არასწორის, ადამიანის, საზოგადოებისა და სამყაროს შესახებ.ჩემი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე ამ… დეტალურად