სასამართლო

რატომ ეს პროექტი?

ადამიანებს შორის კონფლიქტების შესამცირებლად და სწრაფად მოსაგვარებლად გვჭირდება სასამართლო.

პროექტის მიზანი

სასამართლოსადმი ნდობის დაბრუნება

კონფლიქტის მოგვარების უნარიანი ადამიანების ძებნა

რა უნდა გაკეთდეს

ვინაიდან პოლიტიკოსები თავად არ სარგებლობენ ადამიანების ნდობით, მათ არ შეუძლიათ საკუთარი ნდობის მოსამართლეებისათვის გადაცემა/გაზიარება. ამიტომ, მოსამართლეების შერჩევა და დანიშვნა არ შეიძლება პოლიტიკოსების მიერ, რაც დაადასტურა დამოუკიდებლობის 30-მა წელმა.

მოსამართლეებს უნდა ენდოს ხალხი და, შესაბამისად, უნდა აირჩიოს ხალხმა.

დაახლოებით, ათმა ათასმა ამომრჩეველმა უნდა აირჩიოს ერთი მოსამართლე. სასამართლოს არჩევნები უნდა ჩატარდეს ისეთ ოლქებში, სადაც ათი და მეტი მოსამართლეა ასარჩევი.

შედეგი

პირველი ინსტანციის მოსამართლეები გახდებიან სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების ადამიანები.

ადამიანის რეპუტაცია გახდება არჩევნებში გასამარჯვებლად აუცილებელი მახასიათებელი.

პეტიცია

მოვითხოვ მოსამართლეების სახალხო არჩევნებს.