კანაფის საზოგადოება

რატომ ეს პროექტი?

ჩვენ გვინდა, მორჩეს კანაფის მომხმარებელი, მწარმოებელი და გამყიდველი სრულიად უდანაშაულო ადამიანების უმიზეზოდ დაჩაგვრა და შერჩევითად დევნა.

პროექტის მიზანი

გვინდა მცენარე კანაფის და მისგან ნაწარმოები პროდუქტების სრულად ლეგალიზაცია საქართველოში.

რა უნდა გაკეთდეს

საჭიროა კანაფი მოექცეს ალკოჰოლის და თამბაქოს კონტროლის რეჟიმში.

შედეგი

ლეგალიზაციის პრაქტიკული შედეგი იქნება მოქმედი კოფი-შოპი.

პეტიცია

მოვითხოვ მცენარე კანაფის და მისგან ნაწარმოები პროდუქტების ლეგალიზაციას.

მოვითხოვ კანაფის გამო გასამართლებული და მსჯავრდებული ადამიანების მიმართ ბოდიშის მოხდას.