რა არის მონოპოლია?

თუ კომპანიას ბაზრის დიდი წილი უჭირავს, ამის გამო ის ავტომატურად მონოპოლისტი არ ხდება - ნახეთ ვიდეო და თავადაც მარტივად გაარჩევთ - თუ სადაა მონოპოლია და ვინ ქმნის მასკომენტარები