სიახლეები

Dead Wrong: დამპალი კაპიტალიზმი

რა მოიტანა კაპიტალიზმმა და თვისუფალმა ბაზარმა ბოლო 25 წლის მანძილზე

კომენტარები