უკვე გაცემულია 0
განკუთვნილია 5 000 000 000
გადახდების ისტორია
თარიღი Sort descending სახელი გვარი მომხმარებელი Ged-ების რაოდენობა აღწერა
15 ივლ, 2019, 21:44 ლევან ჯგერენაია 1773058 გირჩისთვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია, 2017 წლიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით.
15 ივლ, 2019, 21:51 ლევან ჯგერენაია 20000 0011 - მთაწმინდაზე გადაწერის მსურველი
15 ივლ, 2019, 21:52 ლევან ჯგერენაია 10000 0013 - დამკვირვებელი მთაწმინდის არჩევნებზე
15 ივლ, 2019, 22:21 ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე 6832710 გირჩისთვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია, 2017 წლიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით.
15 ივლ, 2019, 22:51 ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე 20000 0014 - მთაწმინდზე გადაწერილი
15 ივლ, 2019, 22:53 ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე 10000 0015 - დაკვირვებელი საბოს საბოს არჩევნებზე
15 ივლ, 2019, 22:55 ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე 90000 0016 - მისიონერი საბოს არჩევნებზე
15 ივლ, 2019, 22:57 ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე 5000 0017 - საბოს ამომრჩეველი
15 ივლ, 2019, 23:08 იაგო ხვიჩია 3212943 0010 - გირჩისთვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია, 2017 წლიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით.
15 ივლ, 2019, 23:10 იაგო ხვიჩია 20000 0014 - მთაწმინდზე გადაწერილი
15 ივლ, 2019, 23:10 იაგო ხვიჩია 5000 0017 - საბოს ამომრჩეველი
15 ივლ, 2019, 23:22 ვახტანგ მეგრელიშვილი 5910196 0010 - გირჩისთვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია, 2017 წლიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით.
15 ივლ, 2019, 23:24 ვახტანგ მეგრელიშვილი 8022720 0018 - გირჩისთვის გაწეული ფულადი კონტრიბუცია - დაფუძნების დღიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით
15 ივლ, 2019, 23:25 ვახტანგ მეგრელიშვილი 20000 მთაწმინდაზე გადაწერილი
15 ივლ, 2019, 23:25 ვახტანგ მეგრელიშვილი 5000 საბოს ამომრჩეველი
15 ივლ, 2019, 23:29 მირიან ბეჟიტაშვილი 813058 0010 - გირჩისთვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია, 2017 წლიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით.
15 ივლ, 2019, 23:39 მირიან ბეჟიტაშვილი 20000 მთაწმინდაზე გადაწერის მსურველი
15 ივლ, 2019, 23:42 მირიან ბეჟიტაშვილი 10000 დამკვირვებელი საბოს არჩევნებზე
15 ივლ, 2019, 23:43 მირიან ბეჟიტაშვილი 90000 მისიონერი საბოს არჩევნებზე
15 ივლ, 2019, 23:58 გიორგი ყაბანაშვილი 348645 0019 - გირჩისთვის გაწეული ფულადი კონტრიბუცია
16 ივლ, 2019, 09:59 იმედა კლდიაშვილი 119074 0018 - გირჩისთვის გაწეული ფულადი კონტრიბუცია - დაფუძნების დღიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით
16 ივლ, 2019, 10:03 ჰერმან საბო 2307773 გირჩისთვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია, 2017 წლიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით
16 ივლ, 2019, 10:04 ჰერმან საბო 90000 მისიონერი საბოს არჩევნებზე
16 ივლ, 2019, 10:05 ჰერმან საბო 20000 მთაწმინდაზე გადაწერის მსურველი
16 ივლ, 2019, 10:48 მარია გეგეჭკორი 177631 გირჩისთვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია 2018 წლიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით
16 ივლ, 2019, 10:49 მარია გეგეჭკორი 5000 საბოს ამომრჩეველი
16 ივლ, 2019, 10:50 მარია გეგეჭკორი 20000 მთაწმინდაზე გადაწერილი
16 ივლ, 2019, 10:51 მარია გეგეჭკორი 10000 დამკვირვებელი საბოს არჩევნებზე
16 ივლ, 2019, 10:58 იმედა კლდიაშვილი 1050000 სხვა არაფულადი კონტრიბუცია
16 ივლ, 2019, 11:00 ცოტნე კობერიძე 273412 გირჩისთვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია, 2017 წლიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით