ანალიტიკა

დარეგისტრირდა

20 459

ადამიანი

11
ახალი ადამიანი

GeD მფლობელი

2 932

ადამიანი

2
ახალი ადამიანი

შემოსავლები პროექტების

2 935

ეროვნული ლარი

55.94%
თვის მანძილზე

შემოსავლები გირჩის

391

ეროვნული ლარი

67.92%
თვის მანძილზე

გრაფიკი

ქართული დოლარი

3.0% ბრუნვაშია
ბრუნვაშია
რეზერვი
სულ გასაცემია - 5 000 000 000

სიახლეები

ყველა სიახლე

ადამიანის უფლებებზე

ადამიანის უფლებები რთული და არაერთგვაროვანი კონცეფციაა, რომლის ფარგლებში განსხვავებული და ერთმანეთთან შეუთავსებელი უფლებებია თავმოყრილი. მათი სისტემატიზაცია და ერთმანეთისგან განსხვავება გამარტივდება, თუ ვილაპარაკებთ უშუალოდ უფლებებზე, არამედ იმ ვალდებულებებზე, რომელიც წარმოიქმნება

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე

ინტელექტუალური საკუთრება იურიდიული ფიქციაა, რომელსაც უშუალოდ საკუთრების უფლებასთანკავშირი არ გააჩნია და პირიქით, საკუთრების უფლების შესაზღუდად შეიქმნა. ინტელექტუალური საკუთრების არსში უკეთ რომ გავერკვეთ, მცირე ისტორიული ექსკურსი გავაკეთოთ.

პროექტები

ყველა პროექტი

სავალდებულო ჯარის გაუქმება

რატომ ეს პროექტი?ადამიანის იძულება, საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ, იარაღით დაიცვას სხვა ადამიანები, მონობის ფორმაა. ამ მოვლენას დღესაც შეგვიძლია რუსეთის მაგალითზე ვადევნოთ…

ხელმომწერი

4 176

დამფინანსებელი

128

დაფინანსება

22 440
1

კანაფის საზოგადოება

რატომ ეს პროექტი?ჩვენ გვინდა, მორჩეს კანაფის მომხმარებელი, მწარმოებელი და გამყიდველი სრულიად უდანაშაულო ადამიანების უმიზეზოდ დაჩაგვრა და შერჩევითად დევნა.პროექტის მიზანიგვინდა…

ხელმომწერი

235

დამფინანსებელი

242

დაფინანსება

12 682
2

ამნისტია

რატომ ეს პროექტი?ჩვენ ვიცით, რომ ციხეებში გვყავს ადამიანები, რომლებსაც არავისთვის არაფერი დაუშავებიათ, ხოლო დამნაშავეები გვყავს ზედმეტად მკაცრი, სასტიკი სასჯელით. არავინ…

ხელმომწერი

99

დამფინანსებელი

68

დაფინანსება

1 127
3

მულტისავალუტო სისტემა

ჩემი მთავარი პოლიტიკური მიზანია, დავიბრუნოთ თავისუფლება გამოვიყენოთ ის ფული, რომელიც გვსურს, იქნება ეს ლარი, დოლარი, ბიტკოინი თუ ოქრო. ეს მიზანი არ გაჩენილა შემთხვევით. ჯერ…

ხელმომწერი

202

დამფინანსებელი

23

დაფინანსება

2 033
4