პროექტები
დაფინანსება

უნივერსალური ბაზისური შემოსავალი

რატომ ეს პროექტი?

ადამიანს საკუთარი თავის მიხედვა ყველაზე (მ. შ. ბიუროკრატიაზე) უკეთ და ეფექტურად შეუძლია, ამიტომ, გვინდა, პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და ოჯახზე დაუბრუნდეს ადამიანს.

გვინდა, მოქალაქეებმა თვითონ დაიწყონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, შვილების აღზრდაზე და სიღარიბისგან თავის დაღწევაზე ზრუნვა. 

სანაცვლოდ, შეგვიძლია ერთმანეთს დავეხმაროთ გაჭირვებაში ბაზისური შემოსავლის ფორმით, რომლის მიღმა მოქალაქემ თავად უნდა იზრუნოს, მისი აზრით კარგ ცხოვრებაზე. 

პროექტის მიზანი

ამ პროექტის მიზანია მოქალაქეების მიერ საკუთარი ცხოვრების უდიდეს ნაწილზე კონტროლის დაბრუნება და, პარალელურად, სახელმწიფო ბიუროკრატიის მნიშვნელოვანი შემცირება

რა უნდა გაკეთდეს?

საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა და ბიუჯეტი შესაძლებლობას გვაძლევს, ყოველთვიურად $100 აშშ დოლარით დავაფინანსოთ ყველა მოქალაქე.

ეს, ყველაზე მეტი, შეიძლება დაჯდეს = 3,600,000 * $100 * 12 = $4,320,000,000 = 13 მლრდ ლარი

სანაცვლოდ უნდა გაუქმდეს:

   • საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა

   • საპენსიო პროგრამა

   • სოციალური დახმარების პროგრამა

   • განათლების პროგრამა

   • და ყველა სხვა სოციალური მომსახურება ქმედუნარიანი მოქალაქეებისათვის

შედეგი

ამ სისტემის ამოქმედება გამოიწვევს: 

    • უკიდურესი სიღარიბის მნიშვნელოვანი ნაწილის მომენტალურ გაქრობას.

    • განათლების, ჯანდაცვის და სხვა საზოგადოებრივი მომსახურების ბიზნესი გათავისუფლდება სახელმწიფო მფლობელობისაგან და რეგულირებისაგან.

    • სახელმწიფო ბიუროკრატიის უდიდესი ნაწილის საჭიროება უბრალოდ გაქრება. 

    • საშუალო ქართული ოჯახის $400 გარანტირებული ყოველთვიური შემოსავალი, ადამიანებს შესაძლებლობას მისცემთ, დაფიქრებულად და მშვიდად მიიღონ საკუთრების დაბრუნების პროექტში ადეკვატური გადაწყვეტილებები. 

პეტიცია

მოვითხოვ, ყველა საქართველოს მოქალაქემ მიიღოს გარანტირებული ბაზისური შემოსავალი, სანაცვლოდ კი, გაუქმდეს ყველა სხვა ბიუჯეტიდან გაწეული დახმარება.

სტატისტიკა

  • დამფინანსებელი 0
  • ხელმომწერი 19
  • დაფინანსება 0

პოლიტიკოსი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი

სხვა პროექტები

კანაფის საზოგადოება

რატომ ეს პროექტი? ჩვენ გვინდა, მორჩეს კანაფის მომხმარებელი, მწარმოებელი და გამყიდველი სრულიად უდანაშაულო ადამიანების უმიზეზოდ დაჩაგვრა… გააგრძელე კითხვა

სავალდებულო ჯარის გაუქმება

რატომ ეს პროექტი? ადამიანის იძულება, საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ, იარაღით დაიცვას სხვა ადამიანები, მონობის ფორმაა. ამ მოვლენას დღესაც… გააგრძელე კითხვა

მულტისავალუტო სისტემა

რატომ ეს პროექტი? გვინდა, დავიცვათ თავი არსებული და ნებისმიერი მომავალი მთავრობის მიერ ფარულად დაბეგვრისგან ინფლაციის გადასახადით. … გააგრძელე კითხვა

ბიუროკრატიის გაცილება

რატომ ეს პროექტი? გვინდა საჯარო მოხელეები ვაქციოთ ცვლილებების მხარდამჭერ მოკავშირეებად. პროექტის მიზანი 200-250 ათასი საბიუჯეტო… გააგრძელე კითხვა

მიწა-წყლისა და ქვეყნის დაბრუნება

რატომ ეს პროექტი? ამ პროექტით გვინდა დავასრულოთ 100 წლის წინანდელი, ბოლშევიკების მიერ, ადამიანების მდიდრებად (მესაკუთრეებად) და… გააგრძელე კითხვა

იარაღის ლეგალიზაცია

რატომ ეს პროექტი? მესაკუთრეობა ნიშნავს გარკვეული საკუთრების ექსკლუზიურად გამოყენების უფლებას.  თითოეული ჩვენგანის მთავარი… გააგრძელე კითხვა