პროექტები
დაფინანსება

ბიუროკრატიის გაცილება

რატომ ეს პროექტი?

გვინდა საჯარო მოხელეები ვაქციოთ ცვლილებების მხარდამჭერ მოკავშირეებად.

პროექტის მიზანი

200-250 ათასი საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებული ადამიანის უმტკივნეულოდ ჩართვა საბაზრო ეკონომიკაში.

რა უნდა გაკეთდეს

საბიუჯეტო სამსახურიდან დათხოვნილ ადამიანებს უნდა შეუნარჩუნდეს მიმდინარე შემოსავალი სამი წლის განმავლობაში.

პარალელურად გაუქმდეს:

• საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

• საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

• საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

• საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

• საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დარჩეს:

• საქართველოს საგარეო საქმეთა

• საქართველოს თავდაცვის

• საქართველოს იუსტიციის 

• საქართველოს შინაგან საქმეთა

• საქართველოს ფინანსთა სამინისტროები

შედეგი

• საბაზრო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი გაფართოება

• მთავრობის შემცირება

• გადასახადების შემცირების პერსპექტივა

პეტიცია

მოვითხოვ საჯარო მოხელეების მასობრივ დათხოვნას, მათთვის სამი წლით შემოსავლის შენარჩუნების პირობით.
 

სტატისტიკა

  • დამფინანსებელი 5
  • ხელმომწერი 46
  • დაფინანსება 68

პოლიტიკოსი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი

სხვა პროექტები

კანაფის საზოგადოება

რატომ ეს პროექტი? ჩვენ გვინდა, მორჩეს კანაფის მომხმარებელი, მწარმოებელი და გამყიდველი სრულიად უდანაშაულო ადამიანების უმიზეზოდ დაჩაგვრა… გააგრძელე კითხვა

სავალდებულო ჯარის გაუქმება

რატომ ეს პროექტი? ადამიანის იძულება, საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ, იარაღით დაიცვას სხვა ადამიანები, მონობის ფორმაა. ამ მოვლენას დღესაც… გააგრძელე კითხვა

მულტისავალუტო სისტემა

რატომ ეს პროექტი? გვინდა, დავიცვათ თავი არსებული და ნებისმიერი მომავალი მთავრობის მიერ ფარულად დაბეგვრისგან ინფლაციის გადასახადით. … გააგრძელე კითხვა

უნივერსალური ბაზისური შემოსავალი

რატომ ეს პროექტი? ადამიანს საკუთარი თავის მიხედვა ყველაზე (მ. შ. ბიუროკრატიაზე) უკეთ და ეფექტურად შეუძლია, ამიტომ, გვინდა,… გააგრძელე კითხვა

მიწა-წყლისა და ქვეყნის დაბრუნება

რატომ ეს პროექტი? ამ პროექტით გვინდა დავასრულოთ 100 წლის წინანდელი, ბოლშევიკების მიერ, ადამიანების მდიდრებად (მესაკუთრეებად) და… გააგრძელე კითხვა

იარაღის ლეგალიზაცია

რატომ ეს პროექტი? მესაკუთრეობა ნიშნავს გარკვეული საკუთრების ექსკლუზიურად გამოყენების უფლებას.  თითოეული ჩვენგანის მთავარი… გააგრძელე კითხვა