უკვე გაცემულია 0
განკუთვნილია 5 000 000 000
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
03

ვახტანგ ზენაიშვილი

7 850 113
26 000
₾0
პირადი პარტიული სია