ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

გიორგი ბაბურიშვილი

11 858
0₾
ინტრო

“Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.”
― Bob Marley

პირადი პარტიული სია