ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
31

ვახტანგ თედიაშვილი

1,641
578
0₾
პირადი პარტიული სია
სახელი GeD და %
578 100%