უკვე გაცემულია 0
განკუთვნილია 5 000 000 000
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
10

ბადრი გრიგალაშვილი

1 607 658
8 000
₾0
ინტრო

Dying societies accumulate laws like dying men accumulate remedies

პირადი პარტიული სია