ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ბადრი გრიგალაშვილი

1,033
0₾
ინტრო

Dying societies accumulate laws like dying men accumulate remedies

პირადი პარტიული სია