უკვე გაცემულია 0
განკუთვნილია 5 000 000 000
არჩევნები 2020
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
19

ბადრი გრიგალაშვილი

322 080
19 667
0₾
ინტრო

Dying societies accumulate laws like dying men accumulate remedies

პირადი პარტიული სია