ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
10

დავით წურწუმია

1 223 043
184 857
0₾
პირადი პარტიული სია