უკვე გაცემულია 0
განკუთვნილია 5 000 000 000
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
20

თეკლა დალაქიშვილი

371 970
79 000
₾2
პირადი პარტიული სია