ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

თინათინ ბოლოკაძე

96
85₾
პირადი პარტიული სია
სახელი GeD და %