ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
32

დასკუ ჩარკვიანი

1,450
28,975
0₾
პირადი პარტიული სია
ყველა სიახლე