ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
32

დასკუ ჩარკვიანი

1 450
28 975
0₾
პირადი პარტიული სია
ყველა სიახლე