ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

გურამ ვანიშვილი

26 067
0₾
ინტრო

ქორევა ხათოდეს ქა? 🤔

პირადი პარტიული სია
სახელი GeD და %
ყველა სიახლე