უკვე გაცემულია 0
განკუთვნილია 5 000 000 000
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
09

გიორგი ლომინაძე

2 244 536
1 852
პირადი პარტიული სია
სახელი GeD და %