გირჩი თავისუფალია

გირჩელების გათავისუფლება. 

#ჯაფარაპრეზიდ36ტადკომენტარები