რა დევს გირჩის პროგრამაში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვისკომენტარები