ვინ იხრება მეტი თავისუფლებისკენ

ნაწყვეტი პროფესორ Antony Davies-ის ლექციიდან მემარჯვენეობა-მემარცხენეობის დიქოტომიის შესახებკომენტარები