კაპიტალიზმი კურნავს სიღარიბეს

ეკონომისტი და The Ayn Rand Institut-ის ხელმძღვანელი Yaron Brook ხსნის, თუ რა შედეგი მოაქვს განვითარებად ქვეყნებში ეკონომიკურ თავისუფლებასკომენტარები