არის თუ არა შეურაცხმყოფელი თვითგამოხატვის დაშვება საზოგადოებისთვის სასარგებლო?

რატომაა მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ჯგუფის თუ ინდივიდის სიტყვის თავისუფლება დაცული იყოს.კომენტარები