სოციალიზმის ფუჭი დაპირება

რა ჰგონიათ ამერიკელ ახალგაზრდებს სოციალიზმი და რა არის ის სინამდვილეშიკომენტარები