განათლება VS სკოლა - ერთი და იგივეა თუ არა

 განათლება აუცილებლად სკოლასთან ასოცირდება, არადა, ასე არაა  განათლების მიღების ალტერნატიული, ბევრად უფრო ეფექტური გზებიც არსებობს, რომლებსაც მთავრობები არ აღიარებენ, რათა საკუთარი მონოპოლისტობა შეინარჩუნონ ამ სფეროზეკომენტარები