მოსვლა/არ მოსვლა

ფესტივალის შინაარსის ძირითადი კომპონენტი დაიყვანება ძალიან მარტივ საკითხამდე: მხარს უჭერ თუ არა იმას, რომ ადამიანები, შენი თანამოქალაქეები, დანაშაულისთვის, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს, შენი თანხმობით ისხდნენ ციხეში. 

 კომენტარები