უკვე გაცემულია 0
განკუთვნილია 5 000 000 000
არჩევნები 2020

· Girchi TV Live ·