პროექტები
დაფინანსება

იარაღის ლეგალიზაცია

რატომ ეს პროექტი?

მესაკუთრეობა ნიშნავს გარკვეული საკუთრების ექსკლუზიურად გამოყენების უფლებას. 

თითოეული ჩვენგანის მთავარი ექსკლუზიური საკუთრება არის სიცოცხლე. სიცოცხლის  დაცვის უფლების ეჭვქვეშ დაყენება ავტომატურად ლეგიტიმაციას უკარგავს სხვა მატერიალური ქონების, როგორც საკუთრების დაცვის უფლებასაც.

ამასთანავე, შეიარაღებული საზოგადოება ყოველთვის უკეთ არის დაცული მმართველი რეჟიმის ავტოკრატიული მიდრეკილებებისგან. ხელისუფლება მეტად ანგარიშვალდებულია შეიარაღებულ ხალხთან და ვერასოდეს გაბედავს მიტინგის რეზინის ტყვიებით დაშლას.

პროექტის მიზანი

ყველა ფსიქიკურად ჯანმრთელ, კანონმორჩილ მოქალაქეს გაუჩნდეს შესაძლებლობა, იარაღით დაიცვას სიცოცხლე და საკუთრება მოძალადისაგან.

რა უნდა გაკეთდეს

ლეგალური გახდეს ცეცხლსასროლი იარაღის ტარება

განადგურდეს იარაღის მფლობელების სახელმწიფო რეესტრი

შედეგი

პატიოსანი მოქალაქის უსაფრთხოება/კრიმინალის შემცირება

ტირანიის და ავტოკრატიის პრევენცია

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ზრდა

პეტიცია

მოვითხოვ იარაღის ტარების ლეგალიზაციას.

სტატისტიკა

  • დამფინანსებელი 0
  • ხელმომწერი 21
  • დაფინანსება 0

პოლიტიკოსი

სხვა პროექტები

კანაფის საზოგადოება

რატომ ეს პროექტი? ჩვენ გვინდა, მორჩეს კანაფის მომხმარებელი, მწარმოებელი და გამყიდველი სრულიად უდანაშაულო ადამიანების უმიზეზოდ დაჩაგვრა… გააგრძელე კითხვა

სავალდებულო ჯარის გაუქმება

რატომ ეს პროექტი? ადამიანის იძულება, საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ, იარაღით დაიცვას სხვა ადამიანები, მონობის ფორმაა. ამ მოვლენას დღესაც… გააგრძელე კითხვა

მულტისავალუტო სისტემა

რატომ ეს პროექტი? გვინდა, დავიცვათ თავი არსებული და ნებისმიერი მომავალი მთავრობის მიერ ფარულად დაბეგვრისგან ინფლაციის გადასახადით. … გააგრძელე კითხვა

ბიუროკრატიის გაცილება

რატომ ეს პროექტი? გვინდა საჯარო მოხელეები ვაქციოთ ცვლილებების მხარდამჭერ მოკავშირეებად. პროექტის მიზანი 200-250 ათასი საბიუჯეტო… გააგრძელე კითხვა

უნივერსალური ბაზისური შემოსავალი

რატომ ეს პროექტი? ადამიანს საკუთარი თავის მიხედვა ყველაზე (მ. შ. ბიუროკრატიაზე) უკეთ და ეფექტურად შეუძლია, ამიტომ, გვინდა,… გააგრძელე კითხვა

მიწა-წყლისა და ქვეყნის დაბრუნება

რატომ ეს პროექტი? ამ პროექტით გვინდა დავასრულოთ 100 წლის წინანდელი, ბოლშევიკების მიერ, ადამიანების მდიდრებად (მესაკუთრეებად) და… გააგრძელე კითხვა