გადახდების ისტორია
თარიღი სახელი გვარი მომხმარებელი Ged-ების რაოდენობა აღწერა
24 სექ, 2023, 20:00 გიორგი ჯაჯანიძე 3729 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
24 სექ, 2023, 20:00 ანა ნიკოლეიშვილი 3729 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
23 სექ, 2023, 20:00 მიხეილ ხვედელიძე 37291 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
23 სექ, 2023, 13:32 Kakha Vardanidze 186 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
22 სექ, 2023, 19:30 აკაკი გუმბერიძე 744 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
22 სექ, 2023, 04:16 გიორგი ჯაჯანიძე 1869 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
21 სექ, 2023, 21:19 გიორგი ჯაჯანიძე 7476 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
21 სექ, 2023, 20:00 სოსო ქურდაძე 373 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
21 სექ, 2023, 20:00 სოსო ქურდაძე 373 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
21 სექ, 2023, 20:00 სოსო ქურდაძე 373 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
21 სექ, 2023, 20:00 სოსო ქურდაძე 373 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
21 სექ, 2023, 20:00 Vano Chachanidze 747 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 20:00 თემო ხმელიძე 3786 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 20:00 სიმონი ათოშვილი 189 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 20:00 რეზო ლომიძე 5679 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 20:00 რეზო ლომიძე 3786 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 20:00 რეზო ლომიძე 3786 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 20:00 რეზო ლომიძე 1893 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 20:00 რეზო ლომიძე 1893 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 20:00 რეზო ლომიძე 1893 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 17:04 Kakha Vardanidze 265 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 16:43 დიმიტრი შავიშვილი 1893 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 16:42 დიმიტრი შავიშვილი 946 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 16:41 დიმიტრი შავიშვილი 946 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 16:40 დიმიტრი შავიშვილი 946 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 16:38 დიმიტრი შავიშვილი 2839 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 15:05 ლაშა ჩიკვაიძე 946 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
20 სექ, 2023, 14:35 ლევან ჯგერენაია 37 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
19 სექ, 2023, 12:46 მინდია ბუცხრიკიძე 379 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად
19 სექ, 2023, 12:38 მინდია ბუცხრიკიძე 379 ტრანზქცია შექმნილია დონაციის შედეგად