პროექტები
დაფინანსება

შერიფები

რატომ ეს პროექტი?

გვინდა ცენტრალიზებული პოლიცია დაიშალოს და წესრიგზე და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა გახდეს ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაგვარებელი საკითხი.

პროექტის მიზანი

რაიონული პოლიციის უფროსები დანიშნოს არა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, არამედ აირჩიონ ადგილობრივმა ამომრჩევლებმა.

რა უნდა გაკეთდეს

რაიონის პოლიციის უფროსი გახდეს ადგილობრივი არჩევითი თანამდებობა.

შედეგი

პოლიციის უფროსი ანგარიშვალდებული გახდება ხალხთან, რაც ნიშნავს რომ პოლიციის პოლიტიკური მიზნებით ცენტრალიზებულად გამოყენება შეუძლებელი იქნება;

შეუძლებელი გახდება არაჰუმანური ან არაადამიანური სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის მარტივად აღსრულება რეალურ ცხოვრებაში.

პეტიცია

მოვითხოვ პოლიციის უფროსების სახალხო არჩევნებს.

სტატისტიკა

  • დამფინანსებელი 0
  • ხელმომწერი 18
  • დაფინანსება 0

პოლიტიკოსი

სხვა პროექტები

კანაფის საზოგადოება

რატომ ეს პროექტი? ჩვენ გვინდა, მორჩეს კანაფის მომხმარებელი, მწარმოებელი და გამყიდველი სრულიად უდანაშაულო ადამიანების უმიზეზოდ დაჩაგვრა… გააგრძელე კითხვა

სავალდებულო ჯარის გაუქმება

რატომ ეს პროექტი? ადამიანის იძულება, საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ, იარაღით დაიცვას სხვა ადამიანები, მონობის ფორმაა. ამ მოვლენას დღესაც… გააგრძელე კითხვა

მულტისავალუტო სისტემა

რატომ ეს პროექტი? გვინდა, დავიცვათ თავი არსებული და ნებისმიერი მომავალი მთავრობის მიერ ფარულად დაბეგვრისგან ინფლაციის გადასახადით. … გააგრძელე კითხვა

ბიუროკრატიის გაცილება

რატომ ეს პროექტი? გვინდა საჯარო მოხელეები ვაქციოთ ცვლილებების მხარდამჭერ მოკავშირეებად. პროექტის მიზანი 200-250 ათასი საბიუჯეტო… გააგრძელე კითხვა

უნივერსალური ბაზისური შემოსავალი

რატომ ეს პროექტი? ადამიანს საკუთარი თავის მიხედვა ყველაზე (მ. შ. ბიუროკრატიაზე) უკეთ და ეფექტურად შეუძლია, ამიტომ, გვინდა,… გააგრძელე კითხვა

მიწა-წყლისა და ქვეყნის დაბრუნება

რატომ ეს პროექტი? ამ პროექტით გვინდა დავასრულოთ 100 წლის წინანდელი, ბოლშევიკების მიერ, ადამიანების მდიდრებად (მესაკუთრეებად) და… გააგრძელე კითხვა

იარაღის ლეგალიზაცია

რატომ ეს პროექტი? მესაკუთრეობა ნიშნავს გარკვეული საკუთრების ექსკლუზიურად გამოყენების უფლებას.  თითოეული ჩვენგანის მთავარი… გააგრძელე კითხვა