გადაუღეთ ფოტო თქვენს პირადობას ან პასპორტს
Maximum 4 files.
2 მბ limit.
Allowed types: gif, jpg, png, jpeg.
ატვირთეთ ფოტო
One file only.
2 მბ limit.
Allowed types: gif, jpg, png, jpeg.
ატვირთეთ დოკუმენტი
One file only.
2 მბ limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
One file only.
2 მბ limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
თუ რომელიმე პარტიის წევრი ხართ, მიუთითეთ პარტიის დასახელება, სხვა შემთხვევაში მიუთითეთ "უპარტიო".